अधिवक्ताको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]


काठमाडौ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले लिएको अधिवक्ताको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको छ । तपसिल बमोजिमका उम्मेदवार सफल भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्