काठमाडौ । नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी, केन्द्रीय परीक्षा कार्यालय, मनभावन, ललितपुरले एम.फिलका लागि प्रथम सेमेस्टरको परीक्षा फारम भर्ने र परीक्षा तालिका बारे सूचना प्रकाशित गरेको छ । (अंग्रेजी, स्वास्थ्य, नेपाली, गणित, शिक्षा, सामाजिकमा एम.फिल, विज्ञान (अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र), आईसीटीमा एम.फिल र ईगवर्नेंसमा मास्टर, दूरस्थ स्नातकोत्तर डिप्लोमा दूरस्थ र ईलर्निंग, र पुस्तकालय र सूचना प्रर्बधनमा डिप्लोमाको सुचना जारी गरेको छ । सबै जानकारी तलको सूचनामा राखिएको छ । तल सूचना नै अपलोड गरिएको छ । इच्छुक सबैसम्म पुर्याउन सेयर गरिदिनुहोला ।

सम्बन्धित खबरहरु