भू-उपयोगनक्शा/डाटा स्थानियतहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्वन्धि नापी विभागको सूचना

सम्बन्धित खबरहरु