काठमाडौ । लोक सेवा आयोज जलेश्वर कार्यालय जलेश्वरमा एक व्यक्तिले लोक सेवा आयोगको सबै परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि नियुक्तिका लागि बोलाउँदा स्थायी नियुक्ति लिन्न भनेर छोडिदिए । लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले एक सूचना जारी गरेर यो जानकारी गराएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ यस कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ११३२१/ ०७५–७६ (खुला) स्थानीय तह अन्र्तगत प्रशासन सेवा, सा. प्र. समूह पाचौँ तह सहायक पदका लागि सूचना नं. ६४ /०७६/०७७ मिति २०७६ /०९/ ०४ गते यस कार्यालयबाट स्थायी नियूक्तिका लागि सिफारिश भएका देहायको कारणले रिक्त हुन आएकोले निज उम्मेदवारलाई मुल योग्यताक्रम सूचिबाट हटाई उक्त रिक्त पदमा देहायका बैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनिएको छ ।

सूचनामा उनले पास गरेपछि छोड्नुका कारण स्थायी नियुक्ति नलिने भन्ने निवेदन र सनाखत गरेको भनिएको छ । स्रोतका अनुसार उनलाई यो भन्दा राम्रो वा यस्तै अवशर यसअघि नै प्राप्त भएकाले यो अवशर छोडेको हुनसक्नेछ ।

थप प्रष्ट सूचनाबाट हुनुहोला

सम्बन्धित खबरहरु