काठमाडौ । लोकसेवा आयोगले बढुवा, आ.प्र., खुला सम्पूर्ण विज्ञापनहरुमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । भर्खरै एक सूचना प्रकाशित गरेर आयोगले रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी तथा तह ११ र तह ९ का वढुवा, आ.प्र. तथा खुला सम्पूर्ण विज्ञापनहरूमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको जानकारी दिएको छ ।

सूचना तल अपलोड गरिएको छ । सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि आफुले हेरिसकेपछि सेयर गरिदिनुहोला ।

सम्बन्धित खबरहरु