काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्काय, व्यवस्थापन सङ्काय र शिक्षा शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा वार्षिक प्रणाली अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७७÷०७८ को लागि स्नातक तह प्रथम वर्षमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना निम्नानुसार हुने भएकोले सम्बन्धित सबै अध्ययन संस्थान, सङ्काय, क्याम्पस तथा विद्यार्थीहरूको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु