काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय शिक्षा विभाग, ताहाचलले विज्ञापन खुलाएको छ । नेपाल भाषाका प्रशिक्षण सहायकको विज्ञापन जारी गरिएको हो ।

एक विज्ञापन जारी गर्दै भनिएको छ, ‘काठमाडौँ महानगरपालिका नेपाल भाषा व्यवस्था समितिको मिति २०७७/१०/२८ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट पारिश्रमिक पाउने गरी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूको आधारभूत तह (कक्षा १–८) मा नेपाल भाषा (थानीय विषय) प्रशिक्षण गर्न प्रशिक्षण सहायकहरूको आवश्यकता परेको हुनाले तपसिल बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूबाट १५ दिनभित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।’

सम्बन्धित खबरहरु