काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ठुलो संख्यामा कर्मचारी मागेको छ । परिषद्ले करार सेवामा कर्मचारी चाहिएकोबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।

सुचनामा भनिएको छ, ‘परिषद्को आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को स्वीकृत वषर्षिक कार्यक्रमहरू अनुसार विभिन्न अनुसन्धान परियोजनाहरु संचालन गर्नको लागि चाहिने आवश्यक थप केहि प्राविधिक जनशक्तिहरु केही समयवधिका लागि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा करार सेवामा राख्नुपर्ने भएको हुँदा यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट परिषद्द्वारा प्रेषित नमुना बमोजिमको ढाँचामा निम्नानुसार दरखास्त आव्हान गरिएको छ । दरखास्त फारम नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को कार्यालयमा आई बुझाउनुपर्नेछ ।’

सम्बन्धित खबरहरु