काठमाडौं । त्रि.वि.महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, दाङ्गमा रिक्त रहेको तपसिल वमोजिमका पदहरुमा कर्मचारीहरु वढीमा ६(छ) महिना सम्मका लागि करार सेवा तथा सेवा ठेक्कामा पदपूर्ति गर्नपर्ने भएकोले योग्य नेपाली नागरिकहरुबाट सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिन भित्र (सार्वजनिक विदा परेमा सो को भोलिपल्ट) पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।

कार्यालय समयभित्र क्याम्पसको नेपाल वैंक लिमिटेड, दाङ्ग स्थित खाता च.हि.नं.०२७००१००२६९३०३०००००१मा तोकिएको रकम जम्मा गरेको सक्कल भौचर सहितको रित पूर्वकको आवेदन पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आवश्यक न्यूनतम योग्यता आवेदन फाराम एवं परीक्षा दस्तुर सहितको विस्तृत जानकारीको लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

सम्बन्धित खबरहरु