काठमाडौं । त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालका लागि निम्नानुसारका सामग्रीहरू खरिद गर्न निम्न सर्तहरूको अधीनमा रहने गरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।

खरिद गर्न इच्छुक इजाजत प्राप्त फर्मले हिमालयन बैंक लि. महाराजगञ्ज शाखाको चल्ती हिसाब नं. (खाता नं.) ०२००५५३६५००१८ मा हरेक बोलपत्रहरूको छुट्टाछुट्टै रकम जम्मा गरी (फिर्ता नहुने गरी) E Bidding (www.bolpatra.gov.np) मार्फत खरिद गरी पेस गर्न सकिनेछ ।

सम्बन्धित खबरहरु