काठमाडौं । नेपाल सरकारले यस वर्षका सम्पूर्ण सार्वजनिक विदाहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

नेपाल सरकारले विक्रम संवत् २०७८ साल वैशाख १ गतेदेखि मसान्तसम्म एक वर्षभरिमा सबै सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायको लागि देहाय बमोजिमको सार्वजनिक, पर्व एवं सट्टा बिदा र कार्याालय समय निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै विदा सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

  • सरकार
  • २०७८ साल
  • सार्वजनिक विदा
  • पर्वहरु
  • क्यालेण्डर
  • सूचना प्रकाशित

सम्बन्धित खबरहरु