काठमाडौं । त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जले एक महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सूचनामा भनिएको छ, ‘यस अस्पताल अन्तर्गत रेडियोलोजी विभागका लागि २ जना र एनेस्थेसियोलोजी विभागका लागि २ जना गरी जम्मा ४ वटा क्लिनिकल रजिस्ट्रार पद करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले एम.एस.–एम.डी. उत्तीर्ण इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको हिमालयन बैंक महाराजगञ्जको खाता नं. ०६५४४०एमा रु. २०००।– (दुई हजार) जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर संलग्न गरी आवेदन फाराम भर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

रीत नपुगी प्राप्त हुन आएका आवेदन फारामहरू उपर कुनै कारबाही हुनेछैन । विस्तृत जानकारीका लागि यस अस्पतालको कर्मचारी प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

यो पनि, अस्पतालले यससँग सम्बन्धित अर्को जानकारी पनि साझा गरेको छ ।

अर्को सूचनामा भनिएको छ, ‘यस अस्पतालकोे मर्मत सम्भार शाखाका लागि तपसिलमा उल्लेखित प्राविधिक पद आवश्यक भएकोले इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालको हिमालयन बैंक महाराजगञ्जको खाता नं. ०६५४४०एमा परीक्षा दस्तुर बापत रु.१,५००।–(पन्ध्र सय) जम्मा गरेको सक्कल बैंक भौचर सहित आवेदन फाराम भर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

रीत नपुगी प्राप्त हुन आएका दरखासत फारामहरू उपर कुनै कारबाही हुनेछैन । विस्तृत जानकारीका लागि यस अस्पतालको कर्मचारी प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

सम्बन्धित खबरहरु