काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा ठुलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक परेको छ ।

आन्तरिक प्रतियोगिता खुल्ला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना जारी गरिएको हो ।

जारी विज्ञापनमा भनिएको छ, ‘लोकसेवा आयोगको मिति २०७८ असार ३१ को सहमति अनुसार यस कम्पनीमा २०७७ पौष मसान्त सम्म रिक्त भएका देहायका पदहरु खुला समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा लोकसेवा आयोगबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन गरी स्थायी पदपुर्ति गरिने हुँदा कम्पनीको प्रचलित कर्मचारी प्रशासन नियमावली २०६४ (९ संशोधन) मा व्यवस्था भएबमोजिम देहायको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

दरखास्त फारम कम्पनीको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

निर्दिष्ट स्थानमा पासपोर्ट साईजको फोटो टाँस गरी आफूले प्राप्त गरेका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुको स्वयं प्रमाणित गरी यो सूचना प्रथमपटक गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्रमा कम्पनीको मुख्य कार्यालय त्रिपुरेश्वरस्थित मानवस्रोत विकास शाखामा बुझाउन आह्वान गरिएको छ ।

परीक्षा दस्तुर नबिल बैंक लिमिटेडको चल्ती खाता नम्बर ०२०१०१७५०१६१६ मा जम्मा गरी दरखास्त साथ दुई प्रति भौचर संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

दरखास्त दिने अन्तिम मिति सकिएपछि ७ दिनसम्ममा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन सकिनेछ ।

दरखास्त बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा कार्यालय खुलेको अर्को दिनसम्म दरखास्त बुझाउन सकिनेछ ।’

सम्बन्धित खबरहरु