काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न विषयको नजिता प्रकाशित गरेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायले नतिजा प्रकाशित गरेको हो । त्रिविले पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित गरेका छ ।

नतिजा प्रकाशित गर्दै त्रिविले भनेको छ, ‘त्रिवि व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत Bachelor of Business Administration (BBA) कार्यक्रमको २०७८ साल भाद्र महिनामा प्रकाशित प्रथम सत्रको परीक्षाफलमा आफूलाई प्राप्त भएको प्राप्ताङ्कमा चित्त बुझी पुनर्योग गर्नका लागि निवेदन दिने विद्यार्थीहरुको प्राप्ताङ्कको पुनर्योग गर्दा निम्नानुसार भएको व्यहोरा परीक्षा समितिको मिति २०७८।०६।१३ को निर्णयानुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ साथै पुनर्योगको नतिजा प्रकाशित भएका अन्य विषयहरु निम्नानुसार रहेका छन् :

  • Bachelor of Business Management (BBMI)
  • Bachelor of Information Management (BIM)
  • Bachelor of Public Administration (BPA)
  • Bachelor of Hotel Management (BHM)
  • Bachelor of Travel and Tourism Management (BTTM)
  • Bachelor of Business Administration in Finance (BBA-F)

सम्बन्धित खबरहरु