काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा तालिका सम्बन्धि जरुरी सूचना जारी गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले विभिन्न विषयको परीक्षा तालिका जारी गरेको हो ।

ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्र विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७६ र स्नातकोत्तर तह रसायन शास्त्र विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७६ समूहको परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना जारी गरिएको हो ।

त्रिविका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा शाखा, बल्खुद्धारा सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार सञ्चालन गरिने स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्र विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७६ र स्नातकोत्तर तह रसायन शास्त्र विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७६ समूहको नियमित तथा सोही शत्रको सो भन्दा अगाडिका समूहको आंशिक परीक्षा निम्न लिखित परीक्षा तालिका अनुसार सञ्चालन हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु