काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा तालिका सम्बन्धि जरुरी सूचना जारी गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायले परीक्षा तालिका (रुटीन) संशोधन गरेको हो ।

सूचना अनुसार स्नातकोत्तर तह एलएल. एम. पाँचौँ सेमेष्टर अन्त्य परीक्षाको संशोधि परीक्षा तालिका प्रकाशन गरिएको हो ।

सूचनामा भनिएको छ उपर्युक्त सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय, डीनको कार्यालय काठमाडौद्धारा २०७८ सालमा लिइने स्नातकोत्तर तह एलएल. एम. पाँचौ सेमेस्टर अन्त्य परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा संशोधित परीक्षाको तालिका निम्न बमोजिम निर्धारण भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सूचना हेर्नुहोला


साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले विभिन्न विषयको परीक्षा तालिका जारी गरेको छ ।

ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्र विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७६ र स्नातकोत्तर तह रसायन शास्त्र विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७६ समूहको परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना जारी गरिएको हो ।

त्रिविका अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा शाखा, बल्खुद्धारा सेमेष्टर परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत ग्रेडिङ सिस्टम अनुसार सञ्चालन गरिने स्नातकोत्तर तह भौतिक शास्त्र विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७६ र स्नातकोत्तर तह रसायन शास्त्र विषय प्रथम वर्ष दोश्रो शत्र २०७६ समूहको नियमित तथा सोही शत्रको सो भन्दा अगाडिका समूहको आंशिक परीक्षा निम्न लिखित परीक्षा तालिका अनुसार सञ्चालन हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु