काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको छ । त्रिवि कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानद्धारा शै.व. २०७८÷०७९ को लागि मिति २०७८÷१२÷२६ गते लिईएको B.Sc.Ag./Hort. को प्रवेश परीक्षाको नतिजाको आधारमा मिति २०७८÷१२÷२७ गतेको सुचनाद्धारा स्थगित गरिएको मेरिट क्रम प्रकाशित गरिएको छ ।

प्रवेश परीक्षाको नतिजा बराबर भएमा १०+२ वा सो सरहको प्रतिशत÷ग्रेड, सो पनि बराबर भएमा एस.एल.सी. वा सो सरहको प्रतिशत÷ग्रेड र सो पनि बराबर भएमा क्रमशः बायोलोजी, केमेस्टी«, अंग्रेजी, गणित तथा फिजिक्स विषयको प्रतिशत÷ग्रेड हेरी Merit List तयार गरी तपशिल बमोजिम प्रकाशित गरिएको छ । मेरिट क्रमाङ्कमा नाम नआएका विद्यार्थीहरु यस अध्ययन संस्थानको आगिंक वा सम्वन्धन क्याम्पसमा भर्नाका लागि योग्य हुने छैनन् ।

सम्बन्धित खबरहरु