अछाम । अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले श्रीमती जयसरालाई गाउँपालिका कार्यालयमा भान्से पदमा नियुक्ति दिलाउनुभएको छ ।

उहाँले जेठ १५ गतेदेखि मंसिर १५ गतेसम्मका लागि नियुक्ति दिलाउनुभएको हो । जयसरासँग भएको करार सम्झौता र नियुक्तिपत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर भण्डारीको हस्ताक्षर छ ।

सम्झौता अनुसार जयसराले मासिक २१ हजार ३०० तलबसहित पोशाक भत्ता १० हजार रुपैयाँ दशैं भत्तासमेत पाउनुहुनेछ । करारमा लेखिएको छ :

सेवा करार सम्झौता

रामारोशन गाउँपालिका कार्यपालिकाको निर्णयानुसार रामारोशन गाउँपालिकाको कार्यालय अछाम (यसपछि प्रथम पक्ष भनिएको) र रामारोशन गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थायी ठेगाना भएकी श्री जयसरा साउद (यसपछि द्धितिय पक्ष भनिएको) का बिच कार्यालय भान्से पदमा कामकाज गर्नको लागि सेवा करारमा देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही द्धितीय पक्षले प्रथम पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउँन मञ्जुर भई मिति २०७९ ०२ १५ गतेका दिन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रति आपसमा बुझि लियौँ दियौँ ।

तपसिल

यस करार सम्झौताको म्याद २०७९ ०२ १५ गतेदेखि २०७९ मंसिर १५ गतेसम्म हुनेछ ।

यस करार सम्झौता अनुसार दोस्रो पक्षले यस रामारोशन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मातहतमा तथा निर्देशनमा रही कार्यालय सहयोगीले गर्नुपर्ने कामकाज सम्पादन गर्नुपर्नेछ ।

पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई काम लगाए बापत हारि भएको मितिदेखि मासिक रुपमा कार्यालय सहयोगीले पाउने स्केल रु. २१३०० ( अक्षरुपी एक्काइसहजार तीन सय मात्र ) पोशाक भत्ता बार्षिक रु १००००।– (दश हजार र चाडपर्व तथा दशैँ खर्च वर्षमा एक पटक एक महिनाको तलब स्केल बराबर उपलब्ध गराईनेछ ।

बाँकी करारपत्रबाट नै पढ्नुहोला ।

सम्बन्धित खबरहरु