काठमाडौं । माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना जारी गरिएको छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले माध्यामिक तह, तृतीय श्रेणी शिक्षक नेपाली विषयको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।

शिक्षक सेवा आयोगले जारी गरेको सूचनमा भनिएको छ, ‘शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको मिति २०७८/१२/१५ र २०७९/०३/०९ गते लिइएको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित (सामान्य र विषयगत) परीक्षामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरुमध्य रोल नम्बरको क्रममा देहायका उम्मेदवारहरुलाई निम्न मिति, समय र स्थानमा हुने अन्तर्वार्ताको लागि छनोट गर्ने आयोगको मिति २०७९/०५/२० गतेको निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सम्बन्धित खबरहरु