काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले अन्तर्वार्ताका लागि छनोट गरिएको सूचना जारी गरेको छ । यस बैंकको रिक्त दरबन्दीमा पदपुर्ति गर्न मिति २०७८÷०७÷१४ मा प्रकाशित खूला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाका तपसिलका विज्ञापन, तह, पद र पद सङ्ख्याका लागि लोक सेवा आयोगले सञ्चालन गरेको लिखित परीक्षामा सम्मिलित भएर उर्तीण भएकाहरूको नाम जारी गरिएको हो ।

उम्मेदवारहरू मध्ये लोक सेवा आयोगको सुचना बमोजिम लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता यस बैंकको पदपुर्ति समितिको निर्णयानूसार उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता यस बैंकको पदपुर्ति समितिको निर्णयानूसार बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवन, सिंहदरबार प्लाजा काठमाडौंमा सञ्चालन हूने सम्बन्धी सुचना प्रकाशित भएको हो । थप तल हेर्न सक्नुहुन्छ

सम्बन्धित खबरहरु