उमेर छलेर झण्डैं वर्ष बढी जागिर खाने विरुद्ध मुद्धा !