धामीझाँक्रीको भरपर्दा दुवै आँखा बन्द
मोबाईल त सबैले हेर्नुहुन्छ : अब यी १० कुरा ध्यान नराखे ग्यारेण्टी छ तपाईको आँखाको आयु चट् !