त्यसै खेर गईरहेको यो खानेकुराले भाग्छन् यी ८ खतरनाक रोग
नेपालमा सजिलै पाईने यी खानेकुराको चमत्कारीक गुण बारे जान्नुहोस्