विश्व प्रतिष्ठित होटलमा दालको कचौरामा मरेको मुसा : ग्राहकले हालेको भिडियो बन्यो भाइरल !