नागरिक संस्थाहरूको दिगोपन सूचक मापन प्रतिवेदन सार्वजनिक
यसरी खुल्यो यस्तो तथ्य ४ लाख ८० हजार नागरिक नागरिकता बिहीन !