एलएल बी. दोस्रो बर्षको मौखिक परीक्षा तालिका : छुट्ला है एक अर्कामा सेयर गरौँ ।