आजबाट नेपाल संवत्अनुसार ११३९, नेवार समुदायमा आज म्हःपूजा