नेपालमा भयो अनौंठो चमत्कार एक बाख्राले पायो ६ वटा पाठापाठी !