महुरेगढीको आँखा आकारको अनौठो पोखरी औपचारिक रुपमा उद्घाटन