गुड्दैं गरेको ट्याक्टर रोक्न सक्ने संसारकैं बलियो व्यक्ति ! [१० तस्विर हेर्नुहोस्]