बालबालिकाले अपराध गरे राखिनेछ यहाँ !
ओली सरकारको यस्तो तयारी : यस्तो अपराध गर्नेलाई मृत्यु नभएसम्म जेलमै थुन्ने !