भारतीय विश्वविद्यालयमा भारतलाई उछिन्दैं धेरैं अंक ल्याएर यि नेपाली विद्यार्थीले जिते सात स्वर्ण !