सावधान !! नेपालमा छालामा रातो देखिने (दाज) ले महामारी रुप लियो