नेपाल राष्ट्र बैंक पैसा ब्याजमा लगाउने बन्यो, १० अर्ब लगानी गर्ने
जो आएपनि यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुहोस् : राष्ट्र बैक