शारिरीक सुखको बेला किन चुम्बन गर्न मन लाग्छ ?
नियमित शारिरीक सम्पर्क यस्तो अस्वस्थताको अचुक औषधी
धित मरुन्जेल शारिरीक भोक मेटाउने मन हुनेले १५ दिनसम्म यो फल खानुहोस !