विश्व सुन्दरीहरुको दौंडमा नेपाली चेली श्रृङ्खला सबैंभन्दा अगाडी ! [श्रृङ्खलाको सम्मानमा एक सेयर गरौं]
विश्व सुन्दरी प्रतियोगितमा श्रृङ्खलालाई भोट गर्ने आज अन्तिम दिन ! [सेयर गरौं]