सचेत रहनुहोस : आज यति धेरै स्थानमा भीषण आगलागी भइरहेको छ [बालेको बत्ति ख्याल गर्नुहोस]