शिक्षाशास्त्र स्नाकोत्तर तह तेस्रो सेमेस्टरको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]
स्नाकोत्तर तहको यी २ बिषयको दोस्रो बर्ष र तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा तालिका प्रकाशित [सुचनासहित]