स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षा रुटिन प्रकाशित [तालिकासहित]
स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि अति जरुरी सुचना
स्नातकोत्तर प्रथम बर्षको नतिजा प्रकाशित [ नतिजा सहित ]
स्नातकोत्तर तह यो संकायको दोस्रो बर्ष/चौथो सेमेस्टारको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]