विश्व प्रतिष्ठित होटलमा दालको कचौरामा मरेको मुसा : ग्राहकले हालेको भिडियो बन्यो भाइरल !
प्रश्न कसलाई सोध्ने ? कानून त आयो डोमलाई अझै होटलको भाँडामा खान दिइँदैन !